همکاری کشاورزان با دینا

نحوه همکاری کشاورزان با دینا

در ابتدا کشاورز یا فروشنده می بایست با تکمیل فرم ثبت نام فروشنده نسبت به تکمیل اطلاعات خود و محصول یا محصولات مورد نظر اقدام نماید.
در مرحله بعدی همکاران ما پس از بررسی مشخصات و محصولات پیشنهادی با شما جهت اخذ اطلاعات تکمیلی از قبیل گواهینامه های  مربوط به کشاورز یا محصول تماس گرفته خواهد شد.

پس از طی مراحل ثبت نام، درصورت تأیید به شما مجوز شروع فعالیت در دینافارم داده خواهد شد، که بواسطه آن می توانید محصولات تأیید شده را در معرض فروش قرار دهید.

درصورت داشتن برنامه خاص در حمل و نقل، حتما باید به شرکت دینا اطلاع دهید تا با تعیین ضوابط مشخص در کلاس حمل و نقل، نسبت به ارسال صحیح محصول به خریدار، اقدامات لازم صورت پذیرد.